Categories
Movies

อาชีพจากหนังดัง ที่ไม่คิดว่าชาตินี้จะมีจริง!!

ขับรถพาอาชญากรหลบหนี

ขับรถพาอาชญากรหลบหนี – Drive

หากคุณมีความชำนาญในการขับรถ คุณสามารถเลือกประกอบอาชีพได้มากมายเหมือนพระเอกหนังเรื่อง Drive ที่ทำงานสุจริตเป็นสตั๊นท์แมนขับรถเสี่ยงตาย

แต่ขณะเดียวกันเขาก็ใช้ความชำนาญของตัวเองในการประกอบอาชีพผิดกฎหมายนั่นคือการรับจ้างขับรถรับ-ส่งอาชญากร ซึ่งอย่างหลังนี้เราไม่ขอแนะนำให้คุณลอกเลียนแบบ ดูหนังออนไลน์ฟรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *