Categories
ไลฟ์สไตล์

จบใหม่พร้อมสมัครงาน ก้าวผ่านช่วง COVID-19

Is a gap year after high school a smart financial decision? | The Star

ร่วมก้าวผ่านช่วง COVID-19 นักศึกษาที่ จบใหม่ พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานต้องเตรียมทักษะด้านใดให้พร้อมกับการเริ่มต้นสมัครและหางานบ้าง

ถึงแม้ว่า COVID-19 จะทำให้การสมัครงานยากขึ้น แต่จากสถานการณ์ล่าสุดที่มีทิศทางการฟื้นตัวของความต้องการแรงงานในประเทศที่ดีขึ้นแล้ว นักศึกษา จบใหม่ ต้องพบกับความยากลำบากในการหางาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการขาดประสบการณ์ในการทำงาน และยังต้องแข่งขันกับผู้มากประสบการณ์ที่อาจกำลังตกงานหรือกำลังมองหางานใหม่ jobsDB แนะนำนักศึกษาที่จบใหม่พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานต้องเตรียมทักษะด้านใดให้พร้อมกับการเริ่มต้นสมัครและหางานบ้าง

อ่านต่อ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *