Categories
NFL

ไจแอนท์สขยายสัญญา’เกตส์’2ปี6.8ล้านเหรียญ

นิค เกตส์

นิค เกตส์ ออฟเฟนซีฟไลน์แมนสำรองของ นิวยอร์ค ไจแอนท์ส ได้รับการขยายสัญญาเพิ่มเติมอีก 2 ปีเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหลัง เนต โซลเดอร์ ประกาศยกเลิกซีซั่น 2020 นิวยอร์ค ไจแอนท์ส ตกลงขยายสัญญากับ นิค เกตส์ ออฟเฟนซีฟไลน์แมนวัย 24 ด้วยสัญญา 2 ปี มูลค่า 6.825 ล้านเหรียญสหรัฐและอาจมีมูลค่าสูงสุดถึง 10.32 ล้านเหรียญสหรัฐ  อ่านต่อเพิ่มเติม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *