Categories
ไลฟ์สไตล์

เทคนิคหางานหลังสถานการณ์ COVID-19

เทคนิคหางาน หลังสถานการณ์ COVID-19 มีอะไรบ้างที่คุณควรเตรียมตัวให้พร้อม หากต้องสมัครงานในช่วงเวลาดังกล่าวผลกระทบจาก COVID-19 อาจทำให้หลายคนวิตกกับการสมัครงานในช่วงนี้ บริษัทหลายๆ เลือกที่จะไม่รับพนักงานเพิ่ม รวมถึงจำนวนพนักงานที่ต้องถูกออกจากงานจากเหตุการปรับลดค่าใช้จ่ายในองค์กร ภายใต้แรงกดดันนี้ เชื่อว่ายังมีโอกาสอยู่เสมอ jobsDB เผยเทคนิคหางานหลังสถานการณ์ COVID-19 มีอะไรบ้างที่คุณควรเตรียมตัวให้พร้อมหากต้องสมัครงานในช่วงเวลาดังกล่าว

อ่านต่อ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *