Categories
Sports

How to รู้แล้ว Save From Home ทริคใช้ 9 ไอเท็มเครื่องใช้ไฟฟ้าสุด ประหยัด

เลิกเป็นลมกับค่าไฟ! PEA เผยทริคง่ายๆ สำหรับ 9 เครื่องใช้ไฟฟ้าสามัญประจำบ้าน เพื่อการ Save From Home ช่วยรักษาอาการทรัพย์จาง และ ประหยัด

นอกจากไอร้อนจากแสงแดดที่ทำให้เราเป็นลมได้แล้ว บิลค่าไฟฟ้าในหน้าร้อนก็ไม่ต่างกัน นั่นเพราะในช่วงนี้เรามักจะใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าเพื่อจัดการกับความร้อน และอำนวยความสะดวกในกิจกรรมต่างๆ ยิ่งช่วงนี้หลายออฟฟิศขยายระยะเวลาการ Work From Home ออกไป บ้านอันเป็นที่พักผ่อนจึงกลายเป็นสาขาของสำนักงาน งอกเงยเป็นค่าใช้ไฟฟ้าที่หลายคนกังวลใจอยู่ไม่น้อย

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA  แนะนำทริคง่ายๆ สำหรับ 9 เครื่องใช้ไฟฟ้าสามัญประจำบ้าน เพื่อการ Save From Home ทั้งยังช่วยรักษาอาการทรัพย์จางได้อีกด้วย

อ่านต่อ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *