Categories
ออกแบบบ้าน

เรื่องน่ารู้ ก่อนเลือกผนังเบามากั้นห้อง

ผนังเบา

ผนังเบา ไม่ใช่อิฐมวลเบา

หลายคนอาจสับสนคิดว่าผนังเบาก็คืออิฐมวลเบา แต่ความจริงแล้วผนังเบาเป็นวัสดุได้รับการผลิตขึ้นมาเพื่อใช้สำหรับการตกแต่งภายในบ้าน กั้นส่วนใช้สอยให้เป็นสัดส่วน หรือใช้สำหรับตกแต่งภายในบ้านบริเวณฝ้าเพดานมากกว่าการนำไปก่อสร้างเป็นผนังโครงสร้างหลักของบ้าน

ซึ่งวัสดุชนิดผนังเบาจะมีคุณสมบัติโดดเด่นที่ง่ายต่อการติดตั้ง มีน้ำหนักเบา แต่สำหรับอิฐมวลเบาจะเป็นวัสดุที่สามารถนำมาใช้ตกแต่งเป็นผนังโครงสร้างหลักของบ้านด้วยการฉาบแต่งพื้นผิวได้เช่นเดียวกับผนังก่ออิฐฉาบปูน

ซึ่งมีน้ำหนักที่ค่อนข้างมากและใกล้เคียงกันกับผนังก่ออิฐฉาบปูน สามารถใช้เป็นผนังภายนอกบ้านได้ มีคุณสมบัติช่วยกันความร้อนและกันเสียงได้มากกว่าผนังเบา อีกทั้งยังมีความแข็งแรงมากกว่า สถาปนิก