Categories
Uncategorized

ยกเหล็กโลกตั้ง “เสธ.ยอด” นั่งรักษาการตำแหน่งประธานสหพันธ์

สหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติ

สหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติ มีมติแต่งตั้ง “เสธ.ยอด” พลตรีอินทรัตน์ ยอดบางเตย จากรองประธานสหพันธ์ฯ คนที่ 1 ขึ้นทำหน้าที่รักษาการประธานสหพันธ์ฯ แทน อูร์ซูลา พาพันเดีย เพื่อเร่งปฎิรูปการทำงานของสหพันธ์ฯ ให้ ไอโอซี เห็นถึงความตั้งใจ ที่จะพัฒนากีฬายกน้ำหนักให้คงอยู่ในโอลิมปิกต่อไป

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานเมื่อวันที่ 14 ต.ค.ที่ผ่านมาว่า การประชุมคณะกรรมการบริหารสหพันธ์ยกน้ำหนักนานาชาติครั้งล่าสุด สหพันธ์ฯ ได้มีมติแต่งตั้งให้ “เสธ.ยอด” พลตรี อินทรัตน์ ยอดบางเตย ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย และรองประธานสหพันธ์ฯ คนที่ 1 ขึ้นทำหน้าที่รักษาการประธานสหพันธ์ฯ

สำหรับการทำหน้าที่ของพลตรี อินทรัตน์ ครั้งนี้ เป็นการทำงาน แทน อูร์ซูลา พาพันเดีย จากสหรัฐอเมริกา เพื่อเดินหน้าในการเร่งปฎิรูปการทำงานของสหพันธ์ฯ ให้ทาง คณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซี) ได้เห็นถึงความตั้งใจ ที่จะพัฒนากีฬายกน้ำหนัก ให้คงอยู่ในโอลิมปิก ต่อไป